Tưởng đã biến mất nhưng loài ký sinh trùng “ăn thịt” này đã trở...

Ít ai ngờ rằng, loài ký sinh trùng "ăn thịt" này đã trở lại và gây "lũng đoạn" một phần nước Mỹ. Các nhà nghiên...

Ơn giời, có một nơi mà loài chó đúng là “sướng như chó”!

Ở nơi này, loài chó được đối xử ở một mức độ "khác" so với phần còn lại của thế giới! Hà Lan là một...